Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát

Nábytek Elegance s.r.o.
Kaprova 42/14
110 00 Praha
IČ: 023 94 782

Vážená paní, vážený pane,
oznamujeme Vám, že odstupujeme od smlouvy o koupi

Číslo objednávky
Uzavřené dne

v souladu s čl. 2.6. obchodních podmínek prodávajícího a činíme tak ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Z důvodu
Jméno a příjmení spotřebitele
Adresa spotřebitele
Telefon
E-mail
Datum

Všechny údaje jsou povinné